นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

  • สินค้าที่ต้องการส่งเคลม จะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อผ่านทาง บ.กรู๊ฟวี่ ไดร์ฟวิ่ง จำกัดเท่านั้น
  • ทางร้านไม่มีนโยบายเข้าไปรับสินค้าเสียหรือเคลมจากลูกค้านอกสถานที่ ซึ่งลูกค้าสามารถฝากเคลมสินค้าที่เสีย/เคลมได้ที่หน้าร้านโดยตนเองหรือส่งสินค้าคืนที่ร้าน โดยทางร้านเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
  • ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน จากการใช้งานตามเงื่อนไขการใช้งาน ที่ถูกระบุจากทางบริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น
  • ระยะการประกัน 1 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตสินค้านั้นๆ
  • สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย จากการใช้งานผิดประเภท หรืออันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  • ทางบริษัทฯไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

ขอบเขตความรับผิดชอบในกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)*

  • สำหรับการจัดส่งพัสดุลงทะเบียน ไปรษณีย์จะชดเชยให้เป็นเงินตามมูลค่าสินค้าจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท

  • สำหรับการจัดส่งพัสดุด้วยพิเศษ (EMS) ไปรษณีย์จะชดเชยให้เป็นเงินตามมูลค่าสินค้าจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

    หมายเหตุ การชดใช้จะทำต่อเมื่อส่งเรื่องสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์และเรื่องสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น โดยใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ 30 วัน หรือตามที่ ไปรษณีย์ไทย กำหนดไว้ การชดเชยถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถร้องเรียนใดๆ ได้อีก

    *ข้อมูลการรับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่งทางไปรษณีย์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.thailandpost.co.th/

*ข้อมูลการรับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่ง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด กำหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.nimexpress.com

*ข้อมูลการรับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายจากการขนส่งทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.scgexpress.co.th/term/#131.com